Produkten har blivit tillagd i varukorgen

Viktig information om hur vi behandlar dina personuppgifter (Integritetspolicy)

Mot bakgrund av den nya EU: s allmänna databeskrivningsförordningen 2016/679 (GDPR), som träder i kraft den 25 maj 2018, vill vi ge dig viss information om de uppgifter om våra kunder som vi behandlar.
Lycksele Slöjd & Skinn AB (556662-1552) respekterar din integritet och skyddar dina personuppgifter som vi behandlar. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

De typer av data vi samlar in
Vi samlar in vissa personuppgifter om dig. "Personliga data" är data som kan användas för att identifiera dig eller information som kan härröras till dig.
Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel i en aktiv kundrelation, när du som konsument har köpt varor och/eller tjänster från oss, eller att vi har skickat dig en offert. Vi sparar även information om order som inkommit via vår web shop, samt information vid kontakter med företags kundtjänst, t ex via telefon, e-post, brev, sms eller webbplatsformulär.
Vid registrering av nya kundnummer sparar vi bara den informationen vi behöver.

Vid anmälan till nyhetsbrev samt vid användande av kontaktformulär sparar vi din e-postadress samt namn om det är angivet men generellt sker ingen marknadsföring genom nyhetsbrev eller direktreklam till din e-postadress utom när det är av stor vikt att nå ut med information snabbt till exempel om vi blir tvungna stänga ned webbutiken p g a ohälsa eller av annan allvarlig händelse. I övrigt marknadsför vi oss på vår hemsida eller på sociala media som Facebook eller Instagram.

Vilka uppgifter behandlas och varför?
Uppgifterna vi samlar inkluderar ditt namn, kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer), personnummer, betalningshistorik, eventuella kreditupplysningar, samt orderinformation (t.ex vilka varor du beställt eller om varan ska levereras till annan adress). Det innefattar även allmän kundvård och kundservice som för att besvara frågor kring produkter och tjänster samt rätta felaktiga uppgifter.

Personuppgifterna behöver behandlas för att kunna leverera en beställd/köpt produkt eller tjänst (inklusive avisering om leverans eller kontakter i samband med försenad leverans) och för att Identifiera kunden och kontrollera kundens ålder. Hantera kundens betalning (inklusive för att analysera vilka betallösningar som ska erbjudas kunden vilket innefattar kontroll mot kundens betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från kreditupplysningsbolag) samt för att förhindra bedrägerier. Hantera reklamations- och garantiärenden avseende en beställd eller köpt produkt eller tjänst. Det är för att följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Har du anslutit dig som avtalskund samlar vi uppgifter förutom namn, kontaktuppgifter och personnummer även vilka förmåner som du som avtalskund har rätt till.

Säkerhet och tredje part

Vår webbplats är krypterad hos vår webleverantör och vi använder oss av ett avsett antivirussystem för att skydda oss och dina personliga uppgifter. Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Dina val och rättigheter
Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter.
Vi kan dock inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar, eller då det ligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler. Det kan också finnas andra legitima skäl till varför uppgifter måste sparas, till exempel då det finns obetalda skulder.
Konton/kundnummer som har varit inaktiva under en längre period kommer att tas bort. Däremot behöver vi lagra transaktionshistorik i vårt affärssystem utifrån våra rättsliga förpliktelser gällande bokföringsregler.

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten).

Vi finns tillgängliga på mail: info@slojd-skinn.se och telefon: 0950-109 16 om det skulle vara några funderingar kring hur vi behandlar dina personuppgifter.

Drift & produktion: Wikinggruppen